Let op

Controleer je foto's goed. De foto's worden geprint op formaat 10 x 15cm. Foto's die breder zijn worden automatisch vanuit het midden bijgesneden. Je kunt dit in onze editor aanpassen.
Daarnaast kun je de foto's zwart wit maken of draaien.

Vierkante foto's worden voorzien van een balk aan de zijkant, zodat ze er helemaal op passen.
SLUIT PREVIEW-EDITOR
Met de knop maak je de foto zwart-wit Met deze knop draai je de foto een kwartslag Met de knop ga je terug naar de oorspronkelijke foto om zwart-wit of draaien ongedaan te maken Met deze knop kun je uit uitsnijgebied van de foto wijzigen

Uitleg

Klik op de verkleinde afbeelding om de foto te controleren. Je kunt de foto dan een kwartslag draaien of zwart-wit maken. Wanneer de gekozen foto in verhouding breder is dan het formaat 10 x 15cm, verschijnt de knop om bij te snijden. Je kunt dan het selectiegebied aanpassen. Wanneer je dit niet doet selecteren wij automatisch het midden van de foto.

PRIVACY POLICY PIC2ME

PIC2ME respecteert de privacy van alle bezoekers en gebruikers van zijn website www.pic2me.nl en acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. PIC2ME garandeert dat de door u middels de website verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld, conform de Wet bescherming persoonsgegevens.

Voor zover daarnaar gevraagd wordt en door u is opgegeven, zijn persoonsgegevens die PIC2ME verwerkt:

 • Uw voor- en achternaam;
 • Uw adresgegevens;
 • Uw telefoonnummer en e-mailadres;
 • Uw geboortedatum;
 • Afbeeldingen die door u middels de website worden geüpload.

Primair gebruikt PIC2ME de van u ontvangen persoonsgegevens voor het aanhouden van uw eventuele account op de website en ter uitvoering van de door u geplaatste bestellingen. Dit betekent dat de gegevens ook kunnen worden verstrekt aan derden, zoals drukkerijen en postorderbedrijven, echter slechts voor zover dit voor de uitvoering van de bestelling noodzakelijk is.

Voorts is PIC2ME gerechtigd uw persoonsgegevens conform het overige van deze privacy policy te verwerken. Voor andersoortige verwerking van uw persoonsgegevens is uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming vereist, naar welke toestemming PIC2ME in een voorkomend geval dan ook zal vragen. Deze toestemming kan bijvoorbeeld worden gevraagd in geval PIC2ME uw persoonsgegevens wil verstrekken aan derden anders dan die bij de uitvoering van de bestelling worden betrokken, bijvoorbeeld voor promotiedoeleinden, of het plaatsen van de door u geüploade afbeeldingen op de website van PIC2ME of derden. Voorafgaande uitdrukkelijke toestemming wordt tevens gevraagd in geval PIC2ME u nieuwsbrieven of commerciële aanbiedingen wil verstrekken, al dan niet afkomstig van derden. Indien u niet langer prijs stelt op de ontvangst van deze nieuwsbrieven of aanbiedingen, dan kunt u dat kenbaar maken op de door PIC2ME daarvoor aangewezen wijze.

Alle middels de website door u verstrekte gegevens worden opgeslagen door middel van een daartoe beveiligde webomgeving. Door u verstrekte gegevens worden door PIC2ME slechts bewaard voor zolang dit noodzakelijk is in verband met een met u gesloten overeenkomst, dan wel in verband met een wettelijke verplichting van PIC2ME.

Deze privacy policy geldt niet voor websites van derden waarnaar op de website van PIC2ME wordt verwezen of websites die verwijzen naar de website van PIC2ME. Die websites worden niet onder verantwoordelijkheid van PIC2ME geëxploiteerd.

COOKIES

PIC2ME verzamelt gegevens voor onderzoek teneinde een beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website door bezoekers en gebruikers daarvan. In dat kader maakt PIC2ME gebruik van Google Analytics om te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen om logboekgegevens en bezoekersgedrag in anonieme vorm te verzamelen. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt om het websitegebruik van bezoekers te evalueren en statistische verslagen op te stellen. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. PIC2ME zal de informatie afkomstig van Google nooit gebruiken om persoonlijk identificeerbare informatie van gebruikers te verzamelen. Noch PIC2ME, noch Google zullen een IP-adres in verband brengen met de identiteit van u als computergebruiker.

U kunt het gebruik van cookies voorkomen of beperken door de juiste instellingen in uw internetbrowser te selecteren. Indien u het gebruik van cookies beperkt, is het echter mogelijk dat u de functionaliteiten van de website niet optimaal kunt benutten. De meeste e-commerce systemen zijn zonder het gebruik van cookies niet mogelijk. Zo wordt het opslaan van formuliergegevens mogelijk gemaakt door het gebruik van cookies.

DOORGIFTE VAN UW PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

PIC2ME kan uw persoonsgegevens slechts bekend maken aan derden voor zover hierboven is omschreven. PIC2ME kan persoonsgegevens voorts delen met andere derden, zoals toezichthouders, de belastingdienst, politie en andere bij wet aangewezen instanties indien PIC2ME daartoe wettelijk verplicht is, of daartoe anderszins aanleiding ziet en dit binnen het kader van de wet- en regelgeving geoorloofd is.

Zonder het voorgaande te beperken, zal PIC2ME - in zijn streven om de privacy van gebruikers te respecteren en de website vrij te houden van kwaadwillende personen of partijen - persoonsgegevens overigens niet bekend maken aan rechtshandhavers, andere overheidsfunctionarissen of andere derden zonder gerechtelijk bevel of formeel verzoek van de overheid in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving, tenzij PIC2ME te goeder trouw meent dat de bekendmaking van informatie noodzakelijk is om dreigende schade te voorkomen of om vermeende illegale activiteiten te melden.

INZICHT IN PERSOONSGEGEVENS

U kunt contact opnemen met PIC2ME voor het inzien van uw persoonsgegevens, tenzij PIC2ME op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens niet gehouden is deze inzage te verschaffen. PIC2ME kan hiervoor een vergoeding van kosten in rekening brengen.

Indien uw gegevens feitelijk onjuist zijn dan wel onvolledig zijn of niet ter zake doen voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt, dan kunt u PIC2ME verzoeken om uw gegevens te wijzigen of te verwijderen. Dergelijke verzoeken zullen in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.

WIJZIGINGEN

PIC2ME kan deze privacy policy steeds wijzigen en raadt u aan dit beleid regelmatig te raadplegen. De inwerkingtreding van substantiële wijzigingen van dit privacy policy zullen uitdrukkelijk op de website van PIC2ME worden aangekondigd.

CONTACT

Indien u nog vragen heeft over deze privacy policy, dan kunt contact opnemen met PIC2ME. PIC2ME helpt u graag indien u vragen heeft over de door u verstrekte gegevens of indien u uw gegevens wilt wijzigen of verwijderen.

 

PIC2ME

info@pic2me.nl

 

PIC2ME.nl

 • Gratis foto's afdrukken
 • Leuke kortingen en acties
 • Steun voor KiKa
 • PIC2ME

  KvK 62460552
  BTW NL140726214B01
  Contact PIC2ME
  E info@pic2me.nl
   

  Inloggen

  Log snel en eenvoudig in met je PIC2ME of Instagram account. Wanneer je inlogt met Instagram heb je direct toegang tot je instagram foto’s en kun je deze gratis laten afdrukken.
  Inloggen met facebook is vanaf nu niet meer mogelijk.

  Ik ben mijn wachtwoord vergeten

  Je bent niet ingelogd
  Gebruikersnaam
  Wachtwoord


  Ik heb geen account en wil registreren
  Log in met Instagram

  Sluit venster

  Een moment geduld.

  Je foto's worden gekopieerd naar je bestelling.